ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เมื่อสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าจะต้องชำระเงินก่อนจึงจะจัดส่งสินค้า

เมื่อชำระค่าสินค้าแล้วจะจัดส่งสินค้าภายใน 7-10 วันทำการ